MORTSEL - NIVEAU 1 - woensdag

TRAINING en HUISWERK

WOENSDAG 4 MEI 2016

 • R - Shima Fukuro - miya, shime en o-daiko-partij - eerst apart en daarna simultaan in 4 groepen

 • R - Mitsu Uchi - zin 1-3 - miya- en o-daiko-partij in verschillende tempi

 • R - Rainy Day

WOENSDAG 27 APRIL 2016

 • T - Basisritmes - ritme 1-5 en 9-10 - in loop

 • R - Shima Fukuro - miya, shime en o-daiko-partij - eerst apart en daarna simultaan in 4 groepen

 • R - Mitsu Uchi - zin 1-3 - miya- en o-daiko-partij simultaan in 2 groepen

 • R - Rainy Day

 

WOENSDAG 20 APRIL 2016

 • R - Shima Fukuro - miya, shime en o-daiko-partij - eerst apart en daarna simultaan met non-verbale signalen van Grete.

 • T - Basisritmes - ritme 9 = dubbelslag - aangeleerd

 • T - Basisritmes - ritme 1-5 en 9-10 - in loop met volgehouden dons als basis.  Volgende keer hetzelfde maar op links.

 • T - Bonten - niveau 2 - doko's - zin 1 - simultaan en in canon 

 • R - Mitsu Uchi - zin 3 - o-daiko

 • R - Mitsu Uchi - zin 1-3 - miya-, o-daiko- en basis-partij simultaan in 3 groepen

 • R - Rainy Day

 

WOENSDAG 13 APRIL 2016

 

ZONDAG 24 JANUARI 2016

Wegens tiijdsgebrek zullen deze lijsten voorlopig niet meer bijgewerkt worden.  Opdat iedereen zijn weg zelf zou kunnen vinden naar de verschillende oefeningen, werd op deze pagina meer uitleg gegeven over de structuur van deze website.

 

WOENSDAG 16 DECEMBER 2015

 • T - Basisritmes - ritme 5 = dkdk - R en L - met en zonder accent op eerste slag.  

 • T - Basisritmes - ritme 5 = dkdk - 8R, pauze, 8L.

 • R - Shima Fukuro - o-daiko en miya partij - canon in 4 groepen (boven, voor, o-daiko en doko)

 • T - Basisritmes - ritme 1-5 - in 2 groepen (ritmes en gesloten dons)

 • T - Bonten - niveau 1 - dons - zin 7 = PRDD en RDD - 5 PRDD en 4 RDD.

 • T - Bonten - niveau 1 - doko's -  zin 4+5+6+7 - R 

 • T - Bonten - niveau 1 - doko's -  zin 6

 • T - Bonten - niveau 1 - doko's -  zin 7

 • T - Bonten - niveau 1 - doko's -  zin 4+5+6+7

 • T - Basisritmes - ritme 4 = dodk - R, L.

 • R - Mitsu Uchi - zin 1 - miya- en o-daiko partij in loop

 • R - Mitsu Uchi - zin 2 - miya- en o-daiko partij aangeleerd

 • T - zwaardbewegingen

 

WOENSDAG 2 DECEMBER 2015

 • R - Shima Fukuro - o-daiko en miya partij - simultaan in 2 groepen

 • R - Shima Fukuro - o-daiko en miya partij - canon in 4 groepen (boven, voor, o-daiko en doko)

 • T - Basisritmes - ritme 4 = dodkopbouw vanuit don - zeker extra oefenen ! 

 • T - Basisritmes - ritme 1-4 - in 2 groepen (ritmes en gesloten dons)

 • T - Bonten - niveau 1 - dons - zin 6

 • T - Bonten - niveau 1 - doko's -  zin 4+5 

 • T - Bonten - niveau 1 - doko's -  zin 6

 • T - Bonten - niveau 1 - doko's -  zin 7

 • T - Bonten - niveau 1 - doko's -  zin 4+5+6+7

 • T - Basisritmes - ritme 3 = dodk doko - ingeoefend met 3 posities.

 • R - Mitsu Uchi - zin 1 - miya- en o-daiko partij in loop

 • R - Mitsu Uchi - zin 2 - miya- en o-daiko partij aangeleerd

 • R - Don Soré - zin A - in loop

 • R - Don Soré - zin B - aangeleerd - zeker extra oefenen !

 

WOENSDAG 18 NOVEMBER 2015

 • T - Bonten - niveau 1 - dons - zin 1 luid + zin 2 luid + zin 3 luid + zin 1 zacht + zin 2 zacht + zin 3 zacht.

 • T - Bonten - niveau 1 - dons - zin 4+5 - R, L - in 3 groepen

 • T - Bonten - niveau 1 - dons - zin 6 - R - in 3 groepen - zeker extra oefenen !

 • T - Bonten - niveau 1 - doko's -  zin 6 - R - in 3 groepen

 • T - Bonten - niveau 1 - doko's -  zin 7 - R - in 3 groepen 

 • T - Bonten - niveau 1 - doko's -  zin 6+7 - R

 • T - Basisritmes - ritme 4 = dodk - ingeoefend.

 • T - Basisritmes - ritme 3 = dodk doko - ingeoefend met 3 posities.

 • T - Basisritmes - ritme 1-4 - in loop - zeker extra oefenen, volgende keer doen we dit op links.

 • T - Basisritmes -   ritme 10 = yokate - ingeoefend.

 

WOENSDAG 28 OKTOBER 2015

 • T - Bonten - niveau 1 - dons - zin 4+5.

 • T - Bonten - niveau 1 - dons - zin 6 - herhaald.

 • T - Bonten - niveau 1 - doko's -  zin 6+7 - zeker extra oefenen !

 • T - Bonten - niveau 1 - doko's -  zin 5 - niet gespeeld in de les, maar zeker extra oefenen !

 • T - Basisritmes - ritme 10 = yokate - herhaald .

 • R - Shima Fukuro - o-daiko partij aangeleerd.

 • R - Shima Fukuro - miya partij boven en voor in loop - zeker extra oefenen !

 • R - Shima Fukuro - o-daiko partij - zeker extra oefenen !

 • T - Basisritmes - dodk - ingeoefend 

 • R - Mitsu Uchi - zin 1 - herhaald - zeker extra oefenen !

 

WOENSDAG 21 OKTOBER 2015

 • T - Bonten-systeem - dons - zin 4-5 - herhaald.

 • T - Bonten-systeem - dons - zin 6 - aangeleerd.  Zeker extra oefenen !

 • T - Bonten-systeem - doko's -  zin 4+5.

 • T - Bonten-systeem - doko's -  zin 6+7. 

 • T - Basisritmes - ritme 10 = yokate - aangeleerd.

 • R - Shima Fukuro - o-daiko partij aangeleerd.

 • R - Shima Fukuro - o-daiko partij en accentgedeelte op elkaar gelegd.

 • T - Basisritmes - dodk - ingeoefend op rechts, volgende keer spelen we deze op links.

 • T - Basisritmes - dodk doko - ingeoefend op rechts, volgende keer spelen we deze op links.

 • R - Mitsu Uchi - zin 1 - aangeleerd.

 

WOENSDAG 14 OKTOBER 2015

 • T - Bonten-systeem - doko's - zin 1-5.

 • T - Bonten-systeem - dons - zin 1-5.

 • T - Basisritmes - dons - afwisselend open en gesloten.

 • T - Basisritmes - dodk - ingeoefend.

 • T - Basisritmes - dodk doko - ingeoefend.

 • R - Shima Fukuro - miya partij ingeoefend, zowel boven als voor.

 • T - zwaardbevegingen 

 • R - Mitsu Uchi - zin 1 - aangeleerd.

 

WOENSDAG 7 OKTOBER 2015

 

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2015

 

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2015

Herhaling van het Bonten-systeem met Leen.  Veel aandacht ging naar techniek en lichaamshouding :

 • T - Bonten-systeem - dons - zin 1 tot 6 ingeoefend. 

 • T - Bonten-systeem - doko's - zin 1 tot 6 ingeoefend

 

Huiswerk :

 • bovenstaande herhalen.  Let vooral op de open en gesloten slagen.

 

WOENSDAG 9 SEPTEMBER

 • T - Bonten-systeem - dons - zin 1 aangeleerd en ingeoefend. 

 • T - Bonten-systeem - doko's - zin 1 en 2 aangeleerd en afzonderlijk ingeoefend.

 

 

 

 

 

====================================== ACADEMIEJAAR 2014 - 2015 =============================

ZATERDAG 25 APRIL 2015

 • U - R - Shima Uchi - opbouw geleerd

 • H - T - Basisritmes - Triolen - aan derde slag van de triool steeds een slag toevoegen.  Van 1 naar 8 en terug naar 1.

 • H - T - Basisritmes - Triolen - triooloefening 

 

ZATERDAG 4 APRIL 2015

 • U - R - New Beginnings - volledig 

 • H - R - Shima Fukuro - shime partij

 • H - T - basisritmes - don - gesloten dons boven en onder met extra aandacht voor de houding

 •       T - gemengde oefening in 2 groepen - een groep speelt shime gedeelte van Shima Fukuro 
              en de andere groep gesloten dons onder en boven.

 

ZATERDAG 28 MAART 2015

 • U - R - Shima Fukuro - accent boven, accent voor en o-daiko

 • H - R - Shma Fukuro - shime partij geleerd

 • H - T - Basisritmes - hayashi en triolen - 3 hayashi afwisselend op huid en rand en 2 triolen

 • H - R - Fubuki - introl (= oefening op hayashi)

 • H - R - New Beginnings - zal uchi comi zijn voor volgende les ! 

 

ZATERDAG 21 MAART 2015

 • U - T - Basisritmes - oefening op doko en don doko - verschillende combinaties gespeeld

 • H - T - Basisritmes - oefening op hayashi en triool - eerste rij speelde 6 hayashi's en 2 triolen en tweede rij speelde 2 triolen en 6 hayashi's 

 • H - R - New Beginnings - ingeoefend

 

ZATERDAG 14 MAART 2015

 • U - T - Shima Fukuro in 2 groepen.  Een groep speelt accent, accent-voor-reverse en o-daiko.  De andere groep speelt er doko, dodk en dkdk onder.

 • H - T - Basisritmes - ritme 6 = nebuta

 • H - T - Basisritmes - ritme 7 = hayashi - afwisselend op rand en huid

 • H - T - Basisritmes - ritme 8 = triolen 

 • H - R - New Beginnings

 • H - R - Fubuki - de intro leerden we reeds met de hayashi, de rest leren we volgende keer ! 

 

ZATERDAG 7 MAART 2015

 • U - R - Mitsu Uchi - zin 1-4 in verschillende tempi

 • H - T - Basisritmes - ritme 6 = nebuta - aangeleerd, let erop alle slagen even luid te slaan

 • H - T - Basisritmes - ritme 7 = hayashi - aangeleerd = intro Fubuki

 • H - T - Basisritmes - ritme 8 = triolen - in cirkel gespeeld

 • H - R - New Beginnings 

 

ZATERDAG 28 FEBRUARI

 

ZATERDAG 14 FEBRUARI

 • U - R - Mitsu Uchi - zin 1-3 in 3 groepen gespeeld.  
             Een groep hoofdzin, een groep accentzin en een groep gemengde don doko.

 • H - R - Mitsu Uchi - zin 4 - hoofdzin aangeleerd.

 • H - T - oefening op stabiliteit en timing - met twee personen beurtelings 8-4-2 dons op één trommel spelen.  Van positie wisselen in drie stappen.  Eerst met rechts uitdraaien, dan met links klaarstaan om met rechts terug voor de trommel te kunnen staan.  

 

ZATERDAG 7 FEBRUARI 2015

 

ZATERDAG 31 JANUARI 2015

 •       U - Shima Fukuro - Grete gaf tijdens het spelen van een onderdeel een signaal welk onderdeel erna te spelen.

 • H - R - Shima Fukuro - o-daiko slot geleerd

 • H - R - Mitsu Uchi - zin 1-3 - hoofdzin en accentzin gespeeld met gesloten dons onder als basisritme

 • H - T - Basisritmes - ritme 7 - oefening

 •       T - Basisritmes - ritme 7 - intro van Fubuki 

 • H - R - optreden Westerlo - uitgevoerd zónder gesproken instructies

 • H - R - New Beginnings 

 

ZATERDAG 24 JANUARI 2015

 •       U - optreden Westerlo

 • H - R - optreden Westerlo volgende keer kunnen uitvoeren zónder gesproken instructies.

 • H - R - Mitsu Uchi - zin 1-3 - zowel hoofdzin als accentzin,
             volgende keer accent kunnen spelen terwijl je de hoofdzin zegt.

 • H - T - Asano Extended - deze oefening bevat verschillende wisseltechnieken.  
             Interessant om eens te bekijken !

 •       T - Basisritmes - ritme 1-5, 9-10 met tussendeel (4 dons, 4 dokos, 5 dons, soré)

 • H - T - Basisritmes - ritme 7

 •       R - Shima Fukuro - Grete gaf tijdens het spelen van een onderdeel een signaal welk onderdeel erna te spelen.

 

ZATERDAG 18 JANUARI 2015

 •      U - Mitsu Uchi 1 en 2

 • H - T - Basisritmes - 1-5, 9-10

 • H - T - Basisritmes - ritme 3 ingeoefend

 • H - T - Basisritmes - ritme 4 ingeoefend
             (volgende keer spelen we die als basis voor de Mitsu Uchi's)

 • H - R - Mitsu Uchi - zin 3 - hoofdzin volledig aangeleerd, inclusief zwaai

 •       R - Shima Fukuro - Grete gaf tijdens het spelen van een onderdeel
             een signaal welk onderdeel erna te spelen.

 

ZATERDAG 10 JANUARI 2015

 

ZATERDAG 20 DECEMBER 2014

 

 

 • M - Patricia organiseert vanaf 6 januari 2015 extra oefensessies die openstaan voor niveau 1.  Meer info bij Patricia backtofeedback@gmail.com

 

ZATERDAG 13 DECEMBER 2014

 

ZATERDAG 6 DECEMBER 2014

 

ZATERDAG 22 NOVEMBER 2014

 

ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014

 

ZATERDAG 8 NOVEMBER 2014

T - Maat houden: zoek de maat in elk muziekstuk dat je deze week hoort. Handig hulpmiddel hierbij is een metronoom-app die je gratis kan downloaden op je smartphone, bijvoorbeeld 'Pro Metronome' voor een paar euro krijg je er een 'rhythm trainer' bij.  Die rhythm trainer kan je bijvoorbeeld instellen dat je 8 tellen hoort en 8 tellen niet.  Zo kan je checken of je getel na de 8 onhoorbare tellen nog steeds op de tel zitten. 


T - Slagtechniek: oefen je beweging voor de spiegel.  Let er hierbij op dat je schouders horizontaal blijven en gesloten, je arm in het naar boven gaan gestrekt is waarbij de pols de beweging leidt en de kracht vanuit je rug-schouder-spieren komt en niet uit je armen, je arm bij het naar beneden gaan ontspannen naar beneden 'valt' door de zwaartekracht en met je ellebogen langs je lichaam.

 

 

Please reload

Wij vertrouwen erop dat iedereen met gezond verstand gebruik maakt van deze website.

Gelieve geen inhoud te delen met personen die geen lid zijn van Araumi Daiko vzw